Eastgermaansk

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search

It Eastgermaansk wie de taal dêr't de Eastgermaanske talen út fuortkamen.

Earder waard oannaam dat it Miengermaansk opsplit rekke wie yn in noardlike kloft en in súdlike kloft. Dêrby kaam it Eastgermaansk dan letter fuort út de noardlike kloft. No wurdt lykwols ornaris oannaam dat it Eastgermaansk de earste tûke wie dy't him fan it Miengermaansk ôfsplitte.

De tiid fan it ûntstean fan dizze taal, en dêrmei de ein fan it Miengermaansk, wurdt almeast lyksteld mei it ferfarren fan de sprekkers út harren stamlannen yn it Eastseegebied nei de Oekraïne. De tiid fan dat ferfarren wurdt steld op perioaden tusken likernôch de 6e iuw f.Kr. oant en mei de 1e iuw n.Kr.

De ein fan it Eastgermaansk hat nei alle gedachten west dat de stammen fan de sprekkers troch it optwingen fan 'e Hunnen, nei it westen ta dreaun waarden en dêrby útelkoar rekken.