Berjocht:Side fan de wike/wike 37

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search
It Brookmerbrief

De Fryske literatuer hâldt in samling yn fan alle as literêr oan te merken Frysktalige wurken mei yn it bysûnder dy't skreaun binne yn it Frysk sprutsen yn de provinsje Fryslân fan Nederlân. De earste teksten skreaun yn it Frysk ferskynden om-ende-by de 13e iuw en wienen yn earsten foar it grutste part wetteksten en oarkonden dy't faaks as oanfolling brûkt waarden op it Latyn, de taal fan de ûntwikkele minsken fan de dy tiid, de geastliken en gelearden.

Lês mear ...