Age Tjepke Ruurd Sixma van Heemstra

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search
Age Tjepke Ruurd Sixma van Heemstra

Age Tjepke Ruurd Sixma baron van Heemstra (Oentsjerk, 24 july 1801- Feankleaster op Fogelsanghstate, 20 maaie 1862) wie ûnder oaren grytman en boargemaster fan Kollumerlân fan 7 maaie 1850 oant desimber 1861 en lid fan Provinsjale Steaten.

Hy wie troud mei Anna Adriana Cornelia van Halteren.