Alfabetyske list fan libbene talen yn Jeropa

Ut Wikipedy
Gean nei: navigaasje, sykje

Yn dizze Alfabetyske list fan libbene talen yn Jeropa binne talen opnaam dy't as memmetaal sprutsen wurde en/of in offisjele status hawwe.

Talen yn Jeropa

Kar[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Utgeande fan de twa earder neamde easken, is de neikommende kar dien:

  • Allinne ynheemske talen binne opnommen. Dus it Papiamintsk, yn Nederlân, is net opnaam, en it Turksk yn Dútslân is net werjûn. Om't de talen fan 'e Sigeuners en de wenweinbewenners ornaris as ynheemsk beskôge wurde, binne dy al opnommen.
  • Foar gebeartetalen is it begryp "Memmetaal" gjin dúdlik ûnderskie. De gebeartetalen binne yn dizze list opnaam at hja in ynheemske taalmienskip hawwe.

De jûne oantallen sprekkers neame allinne de oantallen sprekkers yn 'e oanjûne lannen; de sprekkers bûten Jeropa of dy't útheemsk binne yn 'e lannen dêr't se wenje, lykas de Italjaansktaligen yn Nederlân, binne net opnommen.

Utsûnderings[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

  • Foar de taal dy't bekend stiet as Servo-Kroätysk binne de nasjonale farianten Servysk, Kroätysk, Bosnysk en Montenegrynsk opnommen. Dit binne de beneamings dy't no yn 'e oangeande lannen sels brûkt wurde. It giet lykwols hieltiid noch om ien taalgebiet.
  • De taal dy't bekend stiet as Roemeensk en as Moldavysk is yn dy twa nasjonale farianten opnaam. Ek hjir giet it om ien taalgebiet.

Grinzen[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Foar Jeropa binne de neikommende grinzen brûkt:

List[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Register: Alfabetyske list fan libbene talen yn Jeropa

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Y

Sjoch ek[bewurkje seksje | boarne bewurkje]